[tintuc]
Điều hòa trung tâm VRV vơi thiết kế thông minh linh hoạt, với 3 loại chính: Loại tiêu chuẩn, loại COP cao, loại tiết kiệm diện tích.
Công suất dàn nóng lên ến 60 HP với gia số 2 HP.
Dàn nóng VRV IV có công suất cao hơn, lên ến 60 HP, áp ứng nhu cầu của các tòa nhà lớn.
Dàn nóng ơn chỉ có 2 kiểu dáng và kích thước, không chỉ ơn giản hóa quá trình thiết kế, mà còn mang ến tính linh ộng cho
hệ thống ở một cấp ộ mới.
Với công suất dàn nóng tăng lên khi gia số là 2 HP, nhu cầu khách hàng có thể ược áp ứng một cách chính xác hơn.
Dàn nóng với tính năng chống ăn mòn (Loại E theo yêu cầu) ược ặc biệt thiết kế cho các khu vực có môi trường nhiễm mặn
hoặc ô nhiễm không khí.

Chi tiết và cách ghép nối Điều hòa trung tâm VRV Daikin.

Giàn nóng điều hòa trung tâm Daikin loại tiêu chuẩn công suất nhỏ

Giàn Nóng Daikin VRV loại tiêu chuẩn
Giàn Nóng Daikin VRV loại tiêu chuẩnGiàn nóng Daikin VRV IV loại COP cao
Giàn nóng Daikin VRV IV loại COP cao

Giàn nóng Daikin VRV loại tiết kiệm diện tích
Giàn nóng Daikin VRV loại tiết kiệm diện tích
Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng kỹ thuật công ty CP Đầu Tư MK Việt Nam Hotline 0901.782.888
Chuyên Phân phối thi công lắp đặt Hệ thống Điều hòa Trung tâm, Điều hòa công nghiệp
[/tintuc]

BACK TO TOP