[tintuc]
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa trung tâm VRV. VRV được tập đoàn sản suất điều hòa không khí Daikin Phát minh. Qua quá trình nghiên cứu và phát triển, hệ thống VRV đang đóng góp quan trọng vào ngành điện lạnh. Cùng tìm hiểu sơ đồ nguyên lý của hệ thống phức tạp này.

sơ đồ nguyên lý hệ thống VRV
Hệ thống điều hòa trung tâm VRV
Sự thay đổi trạng thái của nước từ thể khí sang thể lỏng được gọi là ngưng tụ và từ lỏng sang khí được gọi là bốc hơi. Các trạng thái của nước ở ranh giới của mỗi thay đổi được gọi là bão hòa, và độ bão hòa tạo nhiệt độ được gọi là nhiệt độ bão hòa.
Nhiệt độ bão hòa phụ thuộc vào loại chất làm lạnh và áp suất. Các đặc điểm của bão hòa
nhiệt độ được hiển thị trên biểu đồ P-H của chất làm lạnh khác nhau, và được gọi là đường cong bão hòa.
sơ đồ hoạt động của dung môi
Sơ đồ P-H hoạt động của dung môi 

Các đặc tính của nhiệt độ áp suất được thể hiện trên sơ đồ P-H, được gọi là đường đẳng nhiệt. Khi biết được những khu vực chia với đường cong bão hòa, trong đó các giao điểm của áp lực
và đường đẳng nhiệt được bao gồm, các thông tin về trạng thái của môi chất lạnh có thể được cung cấp. Ngã tư trên có thể được thu được bằng cách đo áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh tại một điểm nhất định. Đối với chất làm lạnh đơn lẻ như Gas R22 và R134A, đường đẳng nhiệt không có độ dốc trong khu vực bão hòa, mà là, nhiệt độ bão hòa dưới áp lực nhất định là như nhau ở cả hai phía lỏng và phía khí. Vì chất làm lạnh hỗn hợp hoặc pha trộn như R407C và R410A, trong đó nhiều chất làm lạnh với sôi khác nhau điểm được trộn lẫn, đường đẳng nhiệt của họ có gradients trong khu vực bão hòa, do đó nhiệt độ bão hòa dưới áp lực nhất định là khác nhau ở phía lỏng và phía khí. Họ được gọi là chất làm lạnh zeotropic,với ngoại lệ mà R410A được gọi là một chất làm lạnh đẳng phí.
Quá trình chuyển đổi của chất làm lạnh được phân loại trong 3 loại sau đây:
- Quá trình bốc hơi: nước lỏng dưới áp suất sẽ bốc hơi
- Hơi bão hòa: là một hỗn hợp của chất lỏng và khí (điều này cũng được gọi là hơi ướt)
- Quá trình lạnh: Hơi nước

Khái niệm về chu trình cơ bản lạnh
 Sơ đồ P-H sau đây cho thấy đặc tính của chất làm lạnh khác nhau với áp lực trên trục thẳng đứng và độ dốc trên trục ngang. Lý thuyết chu kỳ lạnh mất áp suất khắc khổ được hiển thị.
sơ đồ P - H
Sự khác biệt giữa nhiệt độ và áp suất tương đương với nhiệt độ bão hòa
Sự khác biệt giữa nhiệt độ ống xả và nhiệt độ ngưng tụ  (DSH).
Sự khác biệt giữa nhiệt độ ống trở lại không khí và nhiệt độ bay hơi được gọi là độ hồi
cân bằng nhiệt (SH).

Để ngăn chặn hoạt động ẩm ướt, mức độ quá nhiệt được tính tại đầu ra thiết bị bay hơi, và các
 tốc độ dòng chảy lạnh vào thiết bị bay hơi được điều chỉnh với van mở rộng, do đó hơi quá nhiệt
 chỉ được trả lại cho máy nén.
 * Hoạt động ướt là một trạng thái hoạt động, nơi hơi ướt không hoàn toàn bay hơi trong dàn bay hơi được hút
 của máy nén, gây trở lỏng hoặc búa lỏng.

Trên đây là quá trình làm lạnh của hệ thống điều hòa trung tâm VRV theo nguyên lý ngưng tụ và bay hơi. Dung môi làm lạnh là nước, đối với dung môi khác nhau sơ đồ nguyên lý có thay đổi theo đặc tính dung môi.
[/tintuc]

BACK TO TOP